Dividendos de HYPERA (HYPE3)

Histórico de dividendos de HYPERA (HYPE3)

Distribuição anual de dividendos de HYPERA (HYPE3)

HYPERA distribuiu um total de R$ 0,29 em dividendos por ação de HYPE3 no ano de 2025

HYPERA distribuiu um total de R$ 0,34 em dividendos por ação de HYPE3 no ano de 2024

HYPERA distribuiu um total de R$ 0,31 em dividendos por ação de HYPE3 no ano de 2023

Dividendos pagos de HYPERA (HYPE3)

Confira abaixo os dividendos pagos aos acionistas de HYPERA (HYPE3):

Tipo Data ex Data de pagamento Valor
jscp 04/07/2023 - R$ 0,31
jscp 23/02/2024 - R$ 0,10
jscp 27/12/2023 - R$ 0,31
jscp 28/09/2023 - R$ 0,31
jscp 22/03/2024 - R$ 0,10
jscp 24/04/2024 31/12/2025 R$ 0,10
jscp 24/05/2024 31/12/2025 R$ 0,10
jscp 22/06/2024 31/12/2025 R$ 0,10
jscp 28/09/2023 31/12/2024 R$ 0,03
jscp 30/03/2023 31/12/2024 R$ 0,31
jscp 23/12/2022 02/01/2023 R$ 0,31
jscp 29/09/2022 28/09/2022 R$ 0,31
jscp 28/06/2022 27/06/2022 R$ 0,31
jscp 29/03/2022 28/03/2022 R$ 0,31
jscp 27/03/2021 07/01/2022 R$ 0,31
jscp 29/12/2021 07/01/2022 R$ 0,31
jscp 28/09/2021 07/01/2022 R$ 0,31
jscp 23/07/2021 07/01/2022 R$ 0,31
jscp 24/10/2020 07/01/2021 R$ 0,29
jscp 27/06/2020 07/01/2021 R$ 0,29
jscp 28/03/2020 07/01/2021 R$ 0,29
jscp 29/12/2020 07/01/2021 R$ 0,29
jscp 03/10/2019 31/01/2020 R$ 0,26
jscp 24/12/2019 07/01/2020 R$ 0,30
jscp 06/04/2018 11/01/2019 R$ 0,21
jscp 22/12/2018 09/01/2019 R$ 0,20
jscp 30/12/2017 09/01/2018 R$ 0,92
dividendos 20/04/2017 02/05/2017 R$ 0,05
dividendos 16/02/2017 24/02/2017 R$ 0,60
dividendos 28/07/2016 15/08/2016 R$ 0,25
dividendos 03/05/2016 20/05/2016 R$ 0,21
dividendos 15/04/2016 20/05/2016 R$ 0,04
dividendos 01/05/2013 10/05/2013 R$ 0,16
dividendos 30/04/2011 01/07/2011 R$ 0,12